English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

10. medzinárodná konferencia o kvalite

FÓRUM KVALITY VO VEREJNEJ SPRÁVE

Využitie modelov kvality na zvýšenie efektivity riadenia

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný garant kvality organizoval  v poradí už 10. ročník konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe. Konferencia je jednou z aktivít, ktorými úrad napĺňa ciele Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016. Konferencia sa uskutočnila 3. decembra 2013 v hoteli Tatra v Bratislave.

Hlavnou témou 10. ročníka konferencie bola implementácia modelu CAF v organizáciách verejnej správy ako jedného z najefektívnejších modelov manažérstva kvality určeného pre verejnú správu. Predstavené boli však aj iné prístupy, ktoré napomáhajú pri skvalitnení celej verejnej správy na Slovensku.

Konferencia bola určené pre všetkých, ktorým nie je kvalita slovenskej verejnej správy ľahostajná a majú záujem podieľať sa na jej zvyšovaní. Konferenciu otvorila Jana Krivosudská, vedúca služobného úradu organizátora konferencie, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Odborným garantom konferencie bol Ľubomír Plai, poradca pre reformu štátnej služby. Partnerom konferencie bola Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a mediálnym partnerom časopis Kvalita.

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov, ktoré ponúkli širokú škálu prednášok odborníkov z rôznych oblastí verejnej správy, od štátnej správy, cez samosprávu, zdravotníctvo až po sociálne služby.

Prehľad prezentovaných príspevkov:

 • Kvalita a produktivita vo väzbe na európske hodnoty a princípy verejnej služby
  Ľubomír Plai, poradca pre reformu štátnej služby
 • Národný program kvality SR - hlavné úlohy na roky 2013 – 2016
  Ladislav Majchrák, poradca pre NPK SR
 • Modely TQM - pridaná hodnota posúdenia pre žiadateľov a interakcia s posudzovateľmi
  Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie ESF, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Skúsenosti s kvalitou v zdravotníckom zariadení
  Denisa Vlková, riaditeľka, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., víťaz NCSRK za rok 2013
 • CAF znovu a lépe, cesta k titulu Efektivní uživatel modelu CAF
  Eliška Olšáková, metodik modelu CAF, Mesto Valašské Klobouky, držiteľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
 • Integrovaný manažérsky systém a modely EFQM a CAF pod jednou strechou
  Miroslav Vereš, výkonný predseda, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, Imrich Žigo, manažér kvality, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Model CAF (Common Assessment Framework) a jeho pôsobenie v inštitúciách verejnej správy SR
  Ján Čupka, konzultant
 • Model CAF ako možný nástroj zlepšovania a zvyšovania výkonnosti organizácie a zamestnancov-
 • Alena Bašistová, generálna riaditeľka, Fond sociálneho rozvoja, ocenená organizácia v súťaži NCSRK 2013
 • Manažérstvo kvality nie je cesta na krátke trate-
 • Ľubomíra Šušolová, manažérka kvality, Ministerstvo financií SR
 • Model KORP – model pre hodnotenie Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť-
 • Iveta Paulová, hodnotiteľka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
 • Nástroje a metódy sociálnej práce na zabezpečenie a zvyšovanie kvality v komunitnej práci obce
  Mária Kovaľová, konzultant, TABITA s.r.o.

Program a prihláška (PDF, 635,4 kB)

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 1. 2014