English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

UDELENIE CENY ZA DLHOROČNÝ PRÍNOS V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

28. máj 2021
Dňa 26. mája 2021 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenenia za dlhoročnú činnosť v oblasti technickej normalizácie. Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu si prevzal doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., priamo z ...

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY V SEKTORE SLUŽIEB

27. máj 2021
Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych sektorov sa v poslednom období stáva sektor služieb. Tvorí približne 70% hospodárskej činnosti Európskej únie a preto sa vytvorenie jednotného trhu služieb stalo pre Európu najvyššou prioritou. Na podporu rozvoja jednotného trhu...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

25. máj 2021
  APRÍL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad ce...

Seminár IEC pre mladých profesionálov 2021

21. máj 2021
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v technickej normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie na seminár 3 expertom, ktorý sa uskutoční na okraj 85. Generálneho zasadnutia IEC. Seminár pre expertov do 35 rokov,...

Svetový deň metrológie

20. máj 2021
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality živo...

Európska kampaň na podporu železníc pod názvom „Normy@železnice“

19. máj 2021
Rok 2021 je Európskym rokom železníc. Pri tejto príležitosti ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC zdôrazňujú dôležitú úlohu, ktorú európske normy zohrávajú pri zabezpečovaní dobrého fungovania kľúčového odvetvia pre budúcnosť Európy. Technické normy z oblasti železničnej dopravy sú súčasťou ve...

Virtuálna konferencia „Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby“

18. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podporuje a pozýva verejnosť na virtuálnu konferenciu zameranú na kybernetickú bezpečnosť a cloudové služby. Konferencia sa uskutoční dňa 28.5.2021 od 9,00 h do 12,30 h. Vstup pre štátnu a verejnú správu je bezplatný.&n...

STN EN 16323 Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd (75 0166)

17. máj 2021
Rozširujete svoje podnikanie v oblasti spracovania odpadových vôd za hranice Slovenskej republiky a hľadáte potrebný termín alebo definíciu v oblasti odpadových vôd alebo vás zaujíma rozdiel medzi vodou sivou, čiernou, cudzou alebo intersticiálnou, ako je definovaný biolo...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: