English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa Interný riadiaci akt ÚNMS SR č. 07/2017 Organizačný poriadok účinný od 01. 03. 2017 (IRA_ÚNMS SR_07/2017_POR).

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2017.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 6. 2017