English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Základné informácie

Názov Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných palných zbraní
Commission internationale pour les épreuves des armes à feu portatives 
Skratka C.I.P.
Sídlo Liège (Belgicko)
Vznik 1. júla 1969
Štruktúra plenárne zasadnutie C.I.P. - štyri subkomisie
Najvyšší predstaviteľ Marc Pirlot, dezignovaný riaditeľ Stálej kancelárie (Belgicko)
Členské krajiny 13 - Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Chile, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Španielske kráľovstvo, Taliansko, Veľká Británia
Štatút SR člen
Vstup SR 20. septembra 1996
Predstaviteľ SR predseda ÚNMS SR
Úradný jazyk francúzsky
Úradná skúšobňa, reprezentujúca SR v C.I.P. podľa čl. I. ods. 7 NV SR č. 380/2003 Z.z. AO SKTC-112
(Úradná skúšobňa strelných zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008