English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vzájomné uznávanie – kontaktné miesto pre výrobky

Vzájomné uznávanie je princíp práva Európskej únie (EÚ), podľa ktorého musia členské štáty na svojom území povoliť predaj tovaru, ktorý sa už legálne predáva v inom členskom štáte.

To by malo znamenať, že v prípade výrobkov, ktoré boli umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, tieto výrobky nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v krajine dovozu. Samozrejme sa to nevzťahuje na prípady, kedy členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov a nemožno uplatniť zásadu vzájomného uznávania vzhľadom na príliš odlišnú úroveň ochrany v týchto oblastiach.

Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky neharmonizovanej oblasti, čiže požiadavky na tieto výrobky stanovuje národná legislatíva každého členského štátu (napr. potraviny, výrobky z rýb, zariadenia detských ihrísk a pod.)

Nariadenie 764/2008 (PDF, 126,8 kB) o vzájomnom uznávaní stanovuje základné princípy v tejto oblasti. Požaduje, aby členské štáty EÚ poskytli bezplatne informácie o svojich vnútroštátnych technických predpisoch a stanovuje štandardný postup pre vymáhanie týchto predpisov a uľahčovanie uvádzania výrobkov na trh. Pričom ťarcha dôkazu príslušnej úrovne uvedeného chráneného záujmu je na regulačných autoritách.
 
Kontaktné miesto pre výrobky Slovenskej republiky
 
Podľa čl. 9 a 10 nariadenia 764/2008 zriadila Slovenská republika kontaktné miesto pre výrobky. Kontaktné miesto poskytuje informácie pre výrobcov ostatných členských štátov o národnej legislatíve Slovenskej republiky, kontaktné údaje orgánov zodpovedných za výrobky v danej oblasti a opravné prostriedky v prípade sporu. Tieto informácie poskytuje aj iným podnikateľským subjektom, vrátane dovozcov.

Na kontaktné miesto na výrobky SR sa môže obrátiť výrobca, ktorý umiestnil výrobok na trh v Slovenskej republike so žiadosťou o získanie informácií, ktoré potrebuje na umiestnenie výrobku na trh inej krajiny EÚ. Alebo sa môže obrátiť priamo na kontaktné miesto pre výrobky daného členského štátu. (PDF, 111,9 kB)

Viac o vzájomnom uznávaní sa dozviete na adrese: Vitajte vo sfére vzájomného uznávania

Kontakt:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

telefón: +421 2 5249 3521
fax: +421 2 5249 3521
e-mail: productinfo@normoff.gov.skVytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 8. 2016