English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výročná správa o činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb

Výročné správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“) požaduje odbor skúšobníctva a európskych záležitosti od AO/NO  každoročne za obdobie príslušného kalendárneho roku, na účely vypracovania správy o činnosti AO/NO, získania informácií od AO/NO požadovaných podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a doplnení niektorých zákonov a získania  informácií do výročnej správy úradu za daný kalendárny rok.

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti vypracoval metodický postup spolu so vzorom na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb, ktorého účelom je pomoc AO/NO pri správnom vypĺňaní výročnej správy a tým aj zaistenie presnejších výsledkov a prehľadu o ich činnosti.

Metodický postup č. 11/2018 na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb    Stiahnuť (PDF, 604,5 kB) 

Výročná správa o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (vzor)

 

Stiahnuť (DOCX, 114,3 kB)
Zoznam vydaných dokumentov   Stiahnuť (XLSX, 11,1 kB)

 

2017 (PDF, 475,2 kB)

2016 (PDF, 584,9 kB)

2015 (PDF, 421,9 kB)

2014 (PDF, 472,0 kB)

2013 (PDF, 427,4 kB)

2012 (PDF, 402,7 kB)

2011 (PDF, 276,7 kB)

2010 (PDF, 510,2 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 31. 10. 2018