English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Technické informácie

Obsah webového sídla zohľadňuje všetky povinné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy v súlade s Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z. Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patria chýbajúce textové popisy niektorých obrázkov a pri niektorých odkazoch na súbory chýbajúce informácie o type a veľkosti súborov.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Webové sídlo má prístupný RSS kanál tlačových správ.

Webmaster

Technickým prevádzkovateľom je spoločnosť ELET, s.r.o.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 5. 2016