English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CENELEC

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

Publikované CLC - november 2017 (PDF, 154,2 kB)
Publikované CLC - október 2017 (PDF, 150,0 kB)
Publikované CLC - september 2017 (PDF, 204,9 kB)
Publikované CLC - august 2017 (PDF, 143,8 kB)
Publikované CLC - júl 2017 (PDF, 131,9 kB)
Publikované CLC - jún 2017 (PDF, 213,1 kB)
Publikované CLC - máj 2017 (PDF, 137,0 kB)
Publikované CLC - apríl 2017 (PDF, 139,8 kB)
Publikované CLC - marec 2017 (PDF, 151,4 kB)
Publikované CLC - február 2017 (PDF, 207,3 kB)
Publikované CLC - január 2017 (PDF, 129,0 kB)

Publikované CLC - december 2016 (PDF, 212,2 kB)
Publikované CLC - november 2016 (PDF, 24,9 kB)
Publikované CLC - október 2016 (PDF, 18,1 kB)
Publikované CLC - september 2016 (PDF, 20,9 kB)
Publikované CLC - august 2016 (PDF, 15,6 kB)
Publikované CLC - júl 2016 (PDF, 16,8 kB)
Publikované CLC - jún 2016 (PDF, 20,6 kB)
Publikované CLC - máj 2016
(PDF, 15,6 kB)
Publikované CLC - apríl 2016 (PDF, 18,9 kB)
Publikované CLC - marec 2016 (PDF, 19,0 kB)
Publikované CLC - február 2016 (PDF, 23,7 kB)
Publikované CLC - január 2016 (PDF, 21,4 kB)


Publikované CLC - december 2015 (PDF, 18,0 kB)
Publikované CLC - november 2015 (PDF, 20,5 kB)
Publikované CLC - október 2015 (PDF, 19,6 kB)
Publikované CLC - september 2015 (PDF, 19,1 kB)
Publikované CLC - august 2015 (PDF, 15,9 kB)
Publikované CLC - júl 2015 (PDF, 17,9 kB)
Publikované CLC - jún 2015 (PDF, 19,0 kB)
Publikované CLC - máj 2015 (PDF, 28,2 kB)
Publikované CLC - apríl 2015 (PDF, 21,6 kB)
Publikované CLC - marec 2015 (PDF, 20,1 kB)
Publikované CLC - február 2015 (PDF, 16,9 kB)
Publikované CLC - január 2015 (PDF, 26,3 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 6. 12. 2017