English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so  zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava


Publikované CEN - január 2018 (PDF, 205,5 kB)

Publikované CEN - december 2017 (PDF, 212,1 kB)
Publikované CEN - november 2017 (PDF, 186,2 kB)
Publikované CEN - október 2017 (PDF, 199,4 kB)
Publikované CEN - september 2017 (PDF, 183,1 kB)
Publikované CEN - august 2017 (PDF, 190,0 kB)
Publikované CEN - júl 2017 (PDF, 223,6 kB)
Publikované CEN - jún 2017 (PDF, 185,6 kB)
Publikované CEN - máj 2017 (PDF, 194,8 kB)
Publikované CEN - apríl 2017 (PDF, 172,0 kB)
Publikované CEN - marec 2017 (PDF, 211,9 kB)
Publikované CEN - február 2017 (PDF, 188,4 kB)
Publikované CEN - január 2017 (PDF, 182,3 kB)

Publikované CEN - december 2016 (PDF, 189,9 kB)
Publikované CEN - november 2016 (PDF, 50,3 kB)
Publikované CEN - október 2016 (PDF, 52,0 kB)
Publikované CEN - september 2016 (PDF, 67,8 kB)
Publikované CEN - august 2016 (PDF, 46,9 kB)
Publikované CEN - júl 2016 (PDF, 47,5 kB)
Publikované CEN - jún 2016 (PDF, 54,0 kB)
Publikované CEN - máj 2016 (PDF, 61,0 kB)
Publikované CEN - apríl 2016 (PDF, 41,0 kB)
Publikované CEN - marec 2016 (PDF, 46,7 kB)
Publikované CEN - február 2016 (PDF, 35,9 kB)
Publikované CEN - január 2016 (PDF, 24,5 kB)
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 2. 2018