English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vitajte vo sfére vzájomného uznávania

Slobodný pohyb tovaru je základným kameňom jednotného trhu a jedným z východiskových princípov Európskej únie. Prostredníctvom neho sa odstraňujú prekážky slobodného pohybu tovaru v EÚ, z čoho ťažia nielen výrobcovia a dovozcovia, ale i spotrebiteľská verejnosť. Mechanizmy vhodné na dosiahnutie tohto cieľa sa zakladajú jednak na technickej harmonizácii, predchádzaní vzniku nových prekážok obchodu, ale i na vzájomnom uznávaní.
 
Nástrojmi technickej harmonizácie sú právne predpisy EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie), ktoré zjednocujú požiadavky na európskej úrovni a tak zabezpečujú voľný pohyb priemyselných výrobkov a vysokú úroveň bezpečnosti pre spotrebiteľov.
 
Prekážkam obchodu, ktoré by mohli vzniknúť prijatím národných technických noriem a predpisov, sa predchádza postupmi, podľa ktorých sú členské štáty povinné oznámiť návrhy technických predpisov a noriem Komisii a ostatným členským štátom, ktoré ich môžu pripomienkovať prostredníctvom postupu podľa smernice (EÚ) 2015/1535.
 
Tretím pilierom slobodného pohybu tovaru je práve vzájomné uznávanie.
 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 8. 2016