English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
Úvod / Newsletter / NL_18_2010

Vienna - tec 2010

Logo-TSUMedzinárodný priemyselný veľtrh Vienna – tec, ktorý sa konal na viedenskom výstavisku Messe Wien v dňoch 12. – 15. októbra 2010, otvára svoje brány každé dva roky a vždy je veľkým lákadlom tak pre odborníkov, ako aj širokú verejnosť so záujmom o technické, technologické a priemyselné novinky. Veľtrh bol rozdelený podľa odvetví do piatich základných kategórií:

  • automatizácia a automatizačná technika,
  • elektrotechnika a elektronika,
  • meracia technika,
  • strojárstvo a kovoobrábací priemysel,
  • ochranné pracovné pomôcky.

Svoju expozíciu malo na veľtrhu aj združenie automobilových klastrov AC CENTROPE. Ide o spojenie a cezhraničnú spoluprácu Automobilových klastrov: Západné Slovensko (ďalej Autoklaster), Pannon Automotive Cluster – PANAC, Maďarsko, Automotive Cluster Vienna Region – ACVR, Rakúsko. Základnou úlohou AC CENTROPE je zosieťovanie dodávateľov pre automobilový priemysel a koncentrácia automobilových znalostí, ako aj podpora a spolupráca medzi podnikmi, či už v regióne alebo v okolitých štátoch.

Centrope

V expozícií AC CENTROPE prezentovalo svoje firmy viac ako 50 zástupcov – členov Autoklastra spoločne s jeho predstaviteľmi. Svoje zastúpenie tu mali takisto členovia rakúskeho a maďarského Autoklastra, čo umožnilo vytvoriť partnerstvá a nadviazať spoluprácu s podnikmi z odvetvia automobilového priemyslu priamo v expozícií. Návštevníci prejavili záujem aj o spoluprácu so slovenskými výrobcami, dodávateľmi a inými pridruženými inštitúciami z automobilového priemyslu. Veľtrhu sa okrem zástupcov automobilového priemyslu zúčastnilo celkom 560 vystavovateľov z 23 krajín sveta.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. sa veľtrhu Vienna - tec 2010 aktívne zúčastnil pod hlavičkou Autoklastra. V expozícii AC CENTROPE TSÚ prezentoval svoje služby, ktoré sú orientované nielen na automobilový priemysel, ale aj na ostatné nemenej zaujímavé odvetvia. Zástupcovia TSÚ Piešťany sa zaujímali najmä o nové meracie prístroje, ktoré by mohli byť prínosom pri poskytovaní služieb zákazníkom, ako aj pri ďalšom technickom rozvoji.

Automobilový priemysel je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim priemyslom na Slovensku, ktorý zamestnáva 15 000 ľudí. Významný podiel na kontraktoch a spolupráci podnikov z oblasti automobilového priemyslu majú zoskupenia ako je Autoklaster, ktoré podporujú spoluprácu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Vienna Tec


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 11. 2010