English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Štítky energeticky významných výrobkov

Štítky energeticky významných výrobkov

Štítky na spotrebičoch a iných energeticky významných výrobkoch poskytujú spotrebiteľom a potenciálnym kupujúcim týchto výrobkov užitočné informácie o spotrebe elektrickej energie, hluku spotrebiča alebo iné užitočné informácie a to pri predaji, prenájme, ponuke na predaj na splátky alebo pri jeho predvádzaní. Štítok umožňuje spotrebiteľom, aby uvažovali o investovaní do spotrebičov s lepším výkonom, ktoré majú znížené prevádzkové náklady a umožňujú dosiahnuť úspory, ktoré dostatočne vyvážia rozdiel v cene.

Oblasť štítkovania energeticky významných výrobkov upravuje zákon 182/2011 Z. z. (PDF, 60,8 kB)o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon upravuje tieto oblasti:

  • nový prepracovaný právny rámec požiadaviek na štítkovanie energeticky významných výrobkov,
  • povinnosti pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov alebo predajcov energeticky významných výrobkov,
  • požiadavky na reklamu a verejné obstarávanie,
  • postup orgánov dohľadu nad trhom
  • a sankcie pri porušení ustanovení zákona.

Ďalšie podrobnosti o tom, ktorý výrobok má byť označený novým štítkom, kde má byť štítok umiestnený a čo má obsahovať určujú delegované nariadenia Európskej komisie, ktoré sú spolu so zákonom č. 182/2011 Z. z. (PDF, 60,8 kB)priamo účinné.

Na slovenskom trhu sa môžu nachádzať aj výrobky so starými štítkami, ktoré sú ešte pod starým režimom a nespadajú pod zákon č. 182/2011 Z. z. (PDF, 60,8 kB)

Ako rozoznať starý a nový štítok?

  1.  nový štítok má ďalšie tri triedy A+, A++ a A+++
  2. nový štítok neobsahuje text, ktorý nahradili piktogramy
  3. uvádza hlučnosť daného energeticky významného výrobku
  4. je vytlačený ako celok

 

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 4. 2016