English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Slovenský metrologický ústav

SMÚ ako národná metrologická inštitúcia, vykonáva činnosti v rámci kompetencií orgánu štátnej správy, vedecko – výskumné, normotvorné činnosti i priame služby spojené s odovzdávaním jednotiek a stupníc fyzikálnych a technických veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov. V súlade s dlhodobým poslaním hlavnú pozornosť sústreďuje na riešenie úloh zameraných na rozvoj, zdokonaľovanie a udržiavanie národných etalónov a na harmonizácií ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií. Významný podiel na činnostiach ústavu má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva na vysokej odbornej úrovni.
Viac informácií
 
Slovenský metrologický ústav
 
 
 
fotografia predsedu ÚNMS SR 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis

 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
D Ô L E Ž I T É   O D K A Z Y

 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Informácie o označení CE