English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slovenská republika a CIP

  • Na základe potreby zriadenia skúšobne zbraní a streliva na Slovensku udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, podľa § 6 zák. č 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve s účinnosťou od 1. 6. 1993, organizácii Konštrukta Trenčín, š.p. oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva v oblasti zbraní, streliva, výbušnín a pyrotechnických výrobkov ako Štátna skúšobňa SKTC-112 Lieskovec.

  • Prijatiu skúšobne do systému skúšobní C.I.P. predchádzali medzinárodné audity vybraných odborníkov C.I.P., pri ktorých sa posudzovali podmienky výkonu skúšok zbraní a streliva. Zrušením zákona o štátnom skúšobníctve a jeho nahradením novou legislatívou sa Štátna skúšobňa SKTC-112 premenovala na Autorizovanú osobu SKTC-112 Lieskovec.

  • Aktualizácia legislatívy a zverejnenie národných skúšobných značiek sa riešili vydaním vyhlášky ÚNMS SR č. 92/1995 Z.z., ktorou sa menila a dopĺňala vyhláška ÚNM č. 104/1984 Zb. o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu.

  • V období rokov 2000 - 2002 bola Slovenská republika predsedajúcou krajinou a prezidentom C.I.P. bol v tomto období vedúci slovenskej delegácie RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. V závere funkčného obdobia sa v máji 2002 konalo XXVII. plenárne zasadnutie C.I.P. v Bratislave. Sprievodnou akciou plenárneho zasadnutia bola prezentácia C.I.P. na Medzinárodnej výstave obrannej techniky IDEE 2000 v Trenčíne, kde mala svoj prezentačný stánok.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016