English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Rada pre technickú normalizáciu

Rada je poradným orgánom predsedu ÚNMS SR. Poslaním rady je prispievať k rozvoju technickej normalizácie a k optimálnemu napĺňaniu požiadaviek v tejto oblasti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z požiadaviek ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a hospodárskej sféry.

Členmi rady sú delegovaní zástupcovia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov ochrany spotrebiteľa, hospodárskej sféry, zástupcov podnikateľskej sféry, malých a stredných podnikov, spoločenských inštitúcií, profesijných zväzov, vysokých škôl, technických komisií, nezávislých odborníkov z oblasti vedy, výskumu a školstva a ÚNMS.

Cieľom činnosti rady je zároveň umožniť všetkým zainteresovaným stranám efektívne využívať prínos národnej, európskej a medzinárodnej technickej normalizácie, ktorá  na ceste od výskumu k výrobe, od výrobcu k spotrebiteľovi odstraňuje bariéry, ochraňuje používateľa, chráni životné prostredie, zabezpečuje interoperabilitu, znižuje náklady a podnecuje hospodársku súťaž.


 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 4. 2018