English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Plán technickej normalizácie (EN a iné dokumenty) - Standardisation Plan (EN and other documents)

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.
Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, preberaných do sústavy STN prekladom, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu začatia úlohy resp. zverejnenia zoznamu (podľa neskoršieho dátumu)  u spracovateľa normalizačnej úlohy uvedeného v zozname.

The Slovak Office for Standards, Metrology and Testing, in accordance with Act No. 60/2018 Coll. on standardization and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 notifies that bellow listed projects have been included in the Standardisation Plan for the development of Slovak technical standards.
State and public administration authorities, natural persons and legal entities that are interested in becoming a party to the comment proceedings on specific draft STN´s to be implemented in the system of STN´s by translation can register within 4 weeks of the date of task commencement or publication of the list (whichever occurs later) with the person in charge of standardization project set out therein.

Úlohy plánu TN - Marec 2018 (PDF, 485,8 kB) zverejnené 6. 4. 2018
Úlohy plánu TN - Február 2018 (PDF, 379,0 kB) zverejnéné 2. 3. 2018
Úlohy plánu TN - Január 2018 (PDF, 668,7 kB) zverejnené 9. 2. 2018

Úlohy plánu TN - December 2017 (PDF, 504,7 kB)zverejnené 9. 1. 2018
Úlohy plánu TN - November 2017 (PDF, 562,8 kB) zverejnené 5. 12. 2017
Úlohy plánu TN - Október 2017 (PDF, 520,7 kB) zverejnené 8.  11. 2017
Úlohy plánu TN - September 2017 (PDF, 480,5 kB) zverejnené 5. 10. 2017
Úlohy plánu TN - August 2017 (PDF, 501,1 kB) zverejnené 5. 9. 2017
Úlohy plánu TN - Júl 2017 (PDF, 457,6 kB) zverejnenné 3. 8. 2017
Úlohy plánu TN - Jún 2017 (PDF, 458,7 kB) zverejnené 11. 7. 2017
Úlohy plánu TN - Máj 2017 (PDF, 464,6 kB) zverejnené 1. 6. 2017
Úlohy plánu TN - Apríl 2017 (PDF, 511,8 kB) zverejnené 5. 5. 2017
Úlohy plánu TN - Marec 2017 (PDF, 519,9 kB) zverejnené 6. 4. 2017
Úlohy plánu TN - Február 2017 (PDF, 515,8 kB) zverejnené 2. 3. 2017
Úlohy plánu TN - Január 2017 (PDF, 411,4 kB) zverejnené 6. 2. 2017

Úlohy plánu TN - December 2016 (PDF, 401,1 kB) zverejnené 9. 1. 2017
Úlohy plánu TN - November 2016 (PDF, 147,8 kB) zverejnené 1. 12. 2016
Úlohy plánu TN - Október 2016 (PDF, 95,3 kB) zverejnené 7. 11. 2016
Úlohy plánu TN - September 2016 (PDF, 150,6 kB)zverejnené 7. 10. 2016
Úlohy plánu TN - August 2016 (PDF, 118,0 kB) zverejnené 5. 9. 2016
Úlohy plánu TN - Júl 2016
(PDF, 111,4 kB) zverejnené 4. 8. 2016
Úlohy plánu TN - Jún 2016 (PDF, 148,7 kB) zverejnené 8. 7. 2016
Úlohy plánu TN - Máj 2016
(PDF, 129,5 kB) zverejnené 7. 6. 2016
Úlohy plánu TN - Apríl 2016 (PDF, 143,6 kB) zverejnené 5. 5. 2016
Úlohy plánu TN - Marec 2016 (PDF, 125,2 kB)zverejnené 5. 4. 2016
Úlohy plánu TN - Február 2016 (PDF, 133,9 kB) zverejnené 7. 3. 2016
Úlohy plánu TN - Január 2016 (PDF, 122,7 kB)  zverejnené 8. 2. 2016

Úlohy plánu TN - December 2015 (PDF, 84,5 kB) zverejnené 11. 1. 2016
Úlohy plánu TN - November 2015 (PDF, 102,1 kB) zverejnené 8. 12. 2015
Úlohy plánu TN - Október 2015 (PDF, 123,4 kB) zverejnené 6. 11. 2015
Úlohy plánu TN - September 2015 (PDF, 100,9 kB) zverejnené 5. 10. 2015
Úlohy plánu TN - August 2015 (PDF, 86,2 kB) zverejnené 8. 9. 2015
Úlohy plánu TN - Júl 2015 (PDF, 90,0 kB) zverejnené 5. 8. 2015
Úlohy plánu TN - Jún 2015 (PDF, 109,2 kB) zverejnené 10. 7. 2015
Úlohy plánu TN - Máj 2015 (PDF, 89,7 kB) zverejnené 3. 6. 2015
Úlohy plánu TN - Apríl 2015 (PDF, 90,8 kB) zverejnené 11. 5. 2015
Úlohy plánu TN - Marec 2015 (PDF, 73,7 kB) zverejnené 9. 4. 2015
Úlohy plánu TN - Február 2015 (PDF, 94,1 kB) zverejnené 2. 3. 2015
Úlohy plánu TN - Január 2015 (PDF, 128,2 kB) zverejnené 11. 2. 2015


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 6. 4. 2018