English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačná schéma

Organizačná štruktúra ÚNMS SR s účinnosťou od 1.6.2017 (PDF, 246,1 kB)  

Organizačné členenie ÚNMS SR:

  • Predseda úradu
    • Kancelária predsedu
      • Útvar kvality
    • Útvar kontroly
    • Útvar vnútorného auditu
    • Odbor technickej normalizácie
      • Oddelenie technickej normalizácie
        • Útvar strojárenstva,
        • Útvar elektrotechniky,
        • Útvar stavebníctva,
        • Útvar chémie a životného prostredia,
        • Útvar podpory technickej nomralizácie,
      • Oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu
      • Oddelenie medzinárodnej spolupráce
    • Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
      • Útvar skúšobníctva
      • Útvar európskych záležitostí
    • Odbor metrológie
    • Odbor legislatívy
  • Podpredseda úradu
  • Generálny tajomník služobného úradu 
    • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
      • Útvar právnych služieb
      • Útvar organizačných činností
    • Osobný úrad
    • Odbor ekonomiky
      • Útvar financovania,
      • Útvar správy majetku
    • Oddelenie informatiky

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 6. 2017