English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 

Organizačná schéma

Organizačná štruktúra ÚNMS SR účinná od 05. 04. 2016 (JPG, 106,9 kB) 

Organizačné členenie ÚNMS SR:

 • predseda úradu
 • podpredseda úradu
 • oddelenie kontroly
 • útvar vnútorného auditu
 • útvar informatiky
 • útvar kancelárie predsedu a centrálny sekretariát
 • útvar kvality
 • vedúci služobného úradu
 • osobný úrad
 • odbor legislatívno-právnych činností a zmluvných vzťahov
 • odbor ekonomiky a správy majetku
 • odbor technickej normalizácie
 • odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
 • odbor metrológie

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016