English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačná schéma

Organizačná štruktúra ÚNMS SR účinná od 26. 07. 2016 (PDF, 231,4 kB) 

Organizačné členenie ÚNMS SR:

 • predseda úradu
 • podpredseda úradu
 • vedúci služobného úradu
  • odbor legislatívno-právnych činností a zmluvných vzťahov
  • osobný úrad
  • odbor ekonomiky a správy majetku
 • oddelenie kontroly
 • útvar vnútorného auditu
 • oddelenie informatiky
 • útvar kancelárie predsedu a centrálny sekretariát
 • útvar kvality
 • vedúci služobného úradu
 • odbor technickej normalizácie
  • útvar technickej normalizácie
  • útvar národného informačného strediska pre technickú normalizáciu
  • útvar medzinárodnej spolupráce
 • odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
  • útvar skúšobníctva
  • útvar európskych záležitostí
 • odbor metrológie

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 9. 2016