English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Notifikácia

Notifikácia je proces, pri ktorom členská krajina EÚ informuje Komisiu a ostatné členské krajiny EÚ, že orgán, ktorý spĺňa požiadavky bol menovaný na vykonávanie posudzovania zhody podľa smernice. Komisia zverejňuje a aktualizuje zoznamy notifikovaných orgánov v informačnom systéme NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v tých prípadoch, ak smernica stanovuje v procese posudzovania zhody účasť tretej nezávislej strany, a to postupmi uvedenými v jednotlivých smerniciach Nového prístupu. Za ich notifikáciu sú prostredníctvom národných notifikujúcich autorít zodpovedné jednotlivé členské krajiny. Pri preverovaní orgánu, žiadajúceho o notifikáciu je nevyhnutné posúdiť, či je dostatočne technicky spôsobilý a schopný vykonávať príslušné postupy posudzovania zhody a či môže preukázať potrebnú úroveň nezávislosti, nestrannosti a integrity.

ÚNMS SR notifikoval (oznámil) Európskej komisii a ostatným členským krajinám EÚ slovenské subjekty, ktoré sa následne stali slovenskými notifikovanými osobami.


Zoznam notifikovaných osôb (PDF, 141,3 kB)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR notifikovalo (oznámilo) Európskej komisii a ostatným členským krajinám EÚ slovenské subjekty na preukazovanie zhody stavebných výrobkov, ktoré sa stali slovenskými notifikovanými osobami.

Zoznam notifikovaných osôb k smernici o stavebných výrobkoch


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016