English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ISO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s Kódexom správnej normalizačnej praxe (Príloha č. 3 Dohody TBT/WTO) predkladá na verejné prerokovanie návrhy medzinárodných noriem ISO (ISO/DIS) a iných dokumentov pripravovaných v ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), ktoré môžu byť v budúcnosti prevzaté do sústavy slovenských technických noriem alebo sa môžu po schválení a vydaní používať priamo v origináli. Texty návrhov medzinárodných noriem a ďalších dokumentov ISO sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty uvedených návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď uvedenom pri každom dokumente ISO/DIS na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine:

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 22,1 kB)

Verejné prerokovanie ISO - december 2017 (PDF, 408,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - november 2017 (PDF, 411,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - október 2017 (PDF, 485,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO - september 2017 (PDF, 399,9 kB)
Verejné prerokovanie ISO - august 2017 (PDF, 618,6 kB)
Verejné prerokovanie ISO - júl 2017 (PDF, 503,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - jún 2017 (PDF, 480,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - máj 2017 (PDF, 449,8 kB)
Verejné prerokovanie ISO - apríl 2017 (PDF, 478,4 kB)

Verejné prerokovanie ISO - marec 2017 (PDF, 492,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO - február 2017 (PDF, 417,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO - január 2017 (PDF, 477,6 kB)

Verejné prerokovanie ISO - december 2016 (PDF, 464,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO - november 2016 (PDF, 144,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO - október 2016 (PDF, 118,8 kB)
Verejné prerokovanie ISO - september 2016 (PDF, 149,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - august 2016 (PDF, 134,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO - júl 2016 (PDF, 151,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - jún 2016 (PDF, 170,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - máj 2016 (PDF, 127,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - apríl 2016 (PDF, 139,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO - marec 2016 (PDF, 128,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - február 2016 (PDF, 70,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO - január 2016
(PDF, 156,8 kB)


Verejné prerokovanie ISO - december 2015 (PDF, 107,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - november 2015 (PDF, 131,6 kB)
Verejné prerokovanie ISO - október 2015 (PDF, 133,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - september 2015 (PDF, 151,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - august 2015 (PDF, 135,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO - júl 2015 (PDF, 163,9 kB)
Verejné prerokovanie ISO - jún 2015 (PDF, 163,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - máj 2015 (PDF, 133,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - apríl 2015 (PDF, 116,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - marec 2015 (PDF, 116,9 kB)
Verejné prerokovanie ISO - február 2015 (PDF, 116,8 kB)
Verejné prerokovanie ISO - január 2015 (PDF, 147,9 kB)
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 17. 1. 2018