English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem IEC

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s Kódexom správnej normalizačnej praxe (Príloha č. 3 Dohody TBT/WTO) predkladá na verejné prerokovanie návrhy medzinárodných noriem IEC a iných dokumentov pripravovaných v IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia), ktoré môžu byť v budúcnosti prevzaté do sústavy slovenských technických noriem alebo sa môžu po schválení a vydaní používať priamo v origináli. Texty návrhov medzinárodných noriem a ďalších dokumentov IEC sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty uvedených návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď uvedenom pri každom dokumente IEC/CDV na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine:

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Verejné prerokovanie IEC - august 2019 (PDF, 194,5 kB)
Verejné prerokovanie IEC - júl 2019 (PDF, 194,1 kB)
Verejné prerokovanie IEC - jún 2019 (PDF, 185,9 kB)
Verejné prerokovanie IEC - máj 2019 (PDF, 179,6 kB)
Verejné prerokovanie IEC - apríl 2019 (PDF, 191,9 kB)
Verejné prerokovanie IEC - marec 2019 (PDF, 182,9 kB)
Verejné prerokovanie IEC - február 2019 (PDF, 179,3 kB)
Verejné prerokovanie IEC - január 2019 (PDF, 184,0 kB)

Verejné prerokovanie IEC - december 2018 (PDF, 2,0 MB)
Verejné prerokovanie IEC - november 2018 (PDF, 179,7 kB)
Verejné prerokovanie IEC - október 2018 (PDF, 162,3 kB)
Verejné prerokovanie IEC - september 2018 (PDF, 180,4 kB)
Verejné prerokovanie IEC - august 2018 (PDF, 169,6 kB)
Verejné prerokovanie IEC - júl 2018 (PDF, 213,3 kB)
Verejné prerokovanie IEC - jún 2018 (PDF, 186,2 kB)
Verejné prerokovanie IEC - máj 2018 (PDF, 181,8 kB)
Verejné prerokovanie IEC - apríl 2018 (PDF, 170,8 kB)
Verejné prerokvoanie IEC - marec 2018 (PDF, 185,1 kB)
Verejné prerokovanie IEC - február 2018 (PDF, 178,3 kB)
Verejné prerokovanie IEC - január 2018 (PDF, 194,5 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 9. 2019