English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky

AP 20180823 from 2018-05-25 to 2018-08-23 (pripomienky pošlite do: 09.08.2018)
AP 20180806 from 2018-08-08 to 2018-08-06 (pripomienky pošlite do: 23.07.2018)
AP 20180722 from 2018-04-23 to 2018-07-23 (pripomienky pošlite do: 08.07.2018)
AP 20180708 from 2018-04-09 to 2018-07-09 (pripomienky pošlite do: 24.06.2018)
AP 20180704 from 2018-04-05 to 2018-07-04 (pripomienky pošlite do: 20.06.2018)
AP 20180628 from 2018-03-30 to 2018-06-28 (pripomienky pošlite do: 14.06.2018)
AP 20180626 from 2018-03-28 to 2018-06-26 (pripomienky pošlite do: 12.06.2018)
AP 20180619 from 2018-03-21 to 2018-06-19 (pripomienky pošlite do: 05.06.2018)
AP 20180612 from 2018-03-14 to 2018-06-12 (pripomienky pošlite do: 29.05.2018)
AP 20180610 from 2018-03-12 to 2018-06-11 (pripomienky pošlite do: 27.05.2018)
AP 20180605 from 2018-03-07 to 2018-06-05 (pripomienky pošlite do: 22.05.2018)
AP 20180603 from 2018-03-05 to 2018-06-04 (pripomienky pošlite do: 20.05.2018)
AP 20180523 from 2018-02-22 to 2018-05-23 (pripomienky pošlite do: 09.05.2018)
AP 20180517 from 2018-02-16 to 2018-05-17 (pripomienky pošlite do: 03.05.2018)
AP 20180514 from 2018-02-13 to 2018-05-14 (pripomienky pošlite do: 30.04.2018)
AP 20180429 from 2018-01-29 to 2018-04-30 (pripomienky pošlite do: 15.04.2018)
AP 20180424 from 2018-01-24 to 2018-04-24 (pripomienky pošlite do: 10.04.2018)
AP 20180418 from 2018-01-08 to 2018-04-18 (pripomienky pošlite do: 04.04.2018)


-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 6. 2018