English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


AP 20190509 from 2019-02-08 to 2019-05-09 (pripomienky pošlite do: 25.04.2019)
AP 20190409 from 2019-01-09 to 2019-04-09 (pripomienky pošlite do: 26.03.2019)
AP 20190319 from 2018-12-19 to 2019-03-19 (pripomienky pošlite do: 05.03.2019)
AP 20190307 from 2018-12-07 to 2019-03-07 (pripomienky pošlite do: 21.02.2019)
AP 20190219 from 2018-11-21 to 2019-02-19 (pripomienky pošlite do: 05.02.2019)
AP 20190124 from 2018-10-26 to 2019-01-24 (pripomienky pošlite do: 10.01.2019)
AP 20190101 from 2018-10-03 to 2019-01-01 (pripomienky pošlite do: 18.12.2018)
AP 20181225 from 2018-09-26 to 2018-12-25 (pripomienky pošlite do: 11.12.2018)
AP 20181203 from 2018-09-04 to 2018-12-03 (pripomienky pošlite do: 19.11.2018)
AP 20181115 from 2018-08-17 to 2018-11-15 (pripomienky pošlite do: 01.11.2018)
AP 20181107 from 2018-08-09 to 2018-11-07 (pripomienky pošlite do: 28.10.2018)
AP 20181022 from 2018-07-24 to 2018-10-22 (pripomienky pošlite do: 08.10.2018)
AP 20180927 from 2018-06-29 to 2018-09-27 (pripomienky pošlite do: 13.09.2018)
AP 20180925 from 2018-06-27 to 2018-09-25 (pripomienky pošlite do: 11.09.2018)
AP 20180823 from 2018-05-25 to 2018-08-23 (pripomienky pošlite do: 09.08.2018)
AP 20180806 from 2018-08-08 to 2018-08-06 (pripomienky pošlite do: 23.07.2018)
AP 20180722 from 2018-04-23 to 2018-07-23 (pripomienky pošlite do: 08.07.2018)
AP 20180708 from 2018-04-09 to 2018-07-09 (pripomienky pošlite do: 24.06.2018)
AP 20180704 from 2018-04-05 to 2018-07-04 (pripomienky pošlite do: 20.06.2018)
AP 20180628 from 2018-03-30 to 2018-06-28 (pripomienky pošlite do: 14.06.2018)
AP 20180626 from 2018-03-28 to 2018-06-26 (pripomienky pošlite do: 12.06.2018)
AP 20180619 from 2018-03-21 to 2018-06-19 (pripomienky pošlite do: 05.06.2018)
AP 20180612 from 2018-03-14 to 2018-06-12 (pripomienky pošlite do: 29.05.2018)
AP 20180610 from 2018-03-12 to 2018-06-11 (pripomienky pošlite do: 27.05.2018)
AP 20180605 from 2018-03-07 to 2018-06-05 (pripomienky pošlite do: 22.05.2018)
AP 20180603 from 2018-03-05 to 2018-06-04 (pripomienky pošlite do: 20.05.2018)
AP 20180523 from 2018-02-22 to 2018-05-23 (pripomienky pošlite do: 09.05.2018)
AP 20180517 from 2018-02-16 to 2018-05-17 (pripomienky pošlite do: 03.05.2018)
AP 20180514 from 2018-02-13 to 2018-05-14 (pripomienky pošlite do: 30.04.2018)
AP 20180429 from 2018-01-29 to 2018-04-30 (pripomienky pošlite do: 15.04.2018)
AP 20180424 from 2018-01-24 to 2018-04-24 (pripomienky pošlite do: 10.04.2018)
AP 20180418 from 2018-01-08 to 2018-04-18 (pripomienky pošlite do: 04.04.2018)


-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 2. 2019