English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky


AP 20180429 from 2018-01-29 to 2018-04-30 (pripomienky pošlite do: 15.04.2018)
AP 20180424 from 2018-01-24 to 2018-04-24 (pripomienky pošlite do: 10.04.2018)
AP 20180418 from 2018-01-08 to 2018-04-18 (pripomienky pošlite do: 04.04.2018)
AP 20180314 from 2017-12-14 to 2018-03-14 (pripomienky pošlite do: 28.02.2018)
AP 20180222 from 2017-11-24 to 2018-02-22 (pripomienky pošlite do: 08.02.2018)
AP 20180220 from 2017-11-22 to 2018-02-20 (pripomienky pošlite do: 06.02.2018)
AP 20180208 from 2017-11-10 to 2018-02-08 (pripomienky pošlite do: 25.01.2018)
AP 20180204 from 2017-11-06 to 2018-02-05 (pripomienky pošlite do: 22.01.2018)
AP 20180130 from 2017-11-01 to 2018-01-30 (pripomienky pošlite do: 16.01.2018)
AP 20180125 from 2017-10-27 to 2018-01-25 (pripomienky pošlite do: 11.01.2018)
AP 20180124 from 2017-10-26 to 2018-01-24 (pripomienky pošlite do: 10.01.2018)
AP 20180115 from 2017-10-17 to 2018-01-15 (pripomienky pošlite do: 01.01.2018)
AP 20180114 from 2017-10-16 to 2018-01-15 (pripomienky pošlite do: 01.01.2018)
AP 20180113 from 2017-10-05 to 2018-01-03 (pripomienky pošlite do: 19.12.2017)
AP 20171217 from 2017-09-18 to 2017-12-18 (pripomienky pošlite do: 03.12.2017)
AP 20171211 from 2017-09-12 to 2017-12-11 (pripomienky pošlite do: 27.11.2017)
AP 20171126 from 2017-08-28 to 2017-11-27 (pripomienky pošlite do: 12.11.2017)
AP 20171121 from 2017-08-23 to 2017-11-21 (pripomienky pošlite do: 07.11.2017)
AP 20171017 from 2017-07-19 to 2017-10-17 (pripomienky pošlite do: 03.10.2017)
AP 20171011 from 2017-07-13 to 2017-10-11 (pripomienky pošlite do: 27.09.2017)
AP 20171009 from 2017-07-11 to 2017-10-09 (pripomienky pošlite do: 25.09.2017)
AP 20170924 from 2017-06-26 to 2017-09-25 (pripomienky pošlite do: 10.09.2017)
AP 20170920 from 2017-06-22 to 2017-09-20 (pripomienky pošlite do: 06.09.2017)
AP 20170828 from 2017-05-30 to 2017-08-28 (pripomienky pošlite do: 14.08.2017)
AP 20170822 from 2017-05-24 to 2017-08-22 (pripomienky pošlite do: 08.08.2017)
AP 20170820 from 2017-05-22 to 2017-08-21 (pripomienky pošlite do: 06.08.2017)
AP 20170727 from 2017-04-28 to 2017-07-27 (pripomienky pošlite do: 13.07.2017)
AP 20170723 from 2017-04-24 to 2017-07-24 (pripomienky pošlite do: 09.07.2017)
AP 20170625 from 2017-03-27 to 2017-06-26 (pripomienky pošlite do: 11.06.2017)
AP 20170620 from 2017-03-22 to 2017-06-20
(pripomienky pošlite do: 06.06.2017)
AP 20170615 from 2017-03-17 to 2017-06-15
(pripomienky pošlite do: 01.06.2017)
AP 20170613 from 2017-03-15 to 2017-06-13
(pripomienky pošlite do: 30.05.2017)
AP 20170611 from 2017-03-13 to 2017-06-12
(pripomienky pošlite do: 28.05.2017)
AP 20170606 from 2017-03-08 to 2017-06-06
(pripomienky pošlite do: 23.05.2017)
AP 20170425 from 2017-01-25 to 2017-04-25
(pripomienky pošlite do: 11.04.2017)
AP 20170423 from 2017-01-23 to 2017-04-24
(pripomienky pošlite do: 09.04.2017)
AP 20170412 from 2017-01-12 to 2017-04-12 (pripomienky pošlite do: 29.03.2017)
AP 20170409 from 2017-01-09 to 2017-04-10
(pripomienky pošlite do: 26.03.2017)
AP 20170405 from 2017-01-05 to 2017-04-05
(pripomienky pošlite do: 21.03.2017)
AP 20170326 from 2016-12-26 to 2017-03-27
(pripomienky pošlite do: 12.03.2017)
AP 20170312 from 2016-12-12 to 2017-03-13 (pripomienky pošlite do: 26.02.2017)
AP 20170305 from 2016-12-05 to 2017-03-06 (pripomienky pošlite do: 19.02.2017)
AP 20170227 from 2016-11-29 to 2017-02-27
(pripomienky pošlite do: 13.02.2017)
AP 20170226 from 2016-11-28 to 2017-02-27
(pripomienky pošlite do: 12.02.2017)
AP 20170221 from 2016-11-23 to 2017-02-21
(pripomienky pošlite do: 07.02.2017)
AP 20170208 from 2016-11-10 to 2017-02-08
(pripomienky pošlite do: 25.01.2017)
AP 20170124 from 2016-10-26 to 2017-01-24
(pripomienky pošlite do: 10.01.2017)
AP 20170115 from 2016-10-17 to 2017-01-16 (pripomienky pošlite do: 01.01.2017)
AP 20170108 from 2016-10-10 to 2017-01-09 (pripomienky pošlite do: 25.12.2016)
AP 20161227 from 2016-09-28 to 2016-12-27 (pripomienky pošlite do: 13.12.2016)
AP 20161212 from 2016-09-13 to 2016-12-12 (pripomienky pošlite do: 28.11.2016)
AP 20161207 from 2016-09-08 to 2016-12-07 (pripomienky pošlite do: 23.11.2016)
AP 20161127 from 2016-08-29 to 2016-11-28 (pripomienky pošlite do: 14.11.2016)
AP 20161106 from 2016-08-08 to 2016-11-07 (pripomienky pošlite do: 24.10.2016)
AP 20161101 from 2016-08-03 to 2016-11-01 (pripomienky pošlite do: 18.10.2016)
AP 20161020 from 2016-07-22 to 2016-10-20 (pripomienky pošlite do: 06.10.2016)
AP 20161011 from 2016-07-13 to 2016-10-11 (pripomienky pošlite do: 27.09.2016)
AP 20161004 from 2016-07-06 to 2016-10-04 (pripomienky pošlite do: 20.09.2016)
AP 20160925 from 2016-06-27 to 2016-09-26 (pripomienky pošlite do: 12.09.2016)
AP 20160915 from 2016-06-17 to 2016-09-15 (pripomienky pošlite do: 01.09.2016)
AP 20160913 from 2016-06-15 to 2016-09-13 (pripomienky pošlite do: 30.08.2016)
AP 20160911 from 2016-06-13 to 2016-09-12 (pripomienky pošlite do: 29.08.2016)
AP 20160907 from 2016-06-09 to 2016-09-07 (pripomienky pošlite do: 26.08.2016)
AP 20160830 from 2016-06-01 to 2016-08-30 (pripomienky pošlite do: 16.08.2016)
AP 20160821 from 2016-05-23 to 2016-08-22 (pripomienky pošlite do: 08.08.2016)
AP 20160811 from 2016-05-13 to 2016-08-11 (pripomienky pošlite do: 28.07.2016)
AP 20160803 from 2016-05-05 to 2016-08-03 (pripomienky pošlite do: 20.07.2016)
AP 20160801 from 2016-05-03 to 2016-08-01 (pripomienky pošlite do: 18.07.2016)
AP 20160728 from 2016-04-29 to 2016-07-28 (pripomienky pošlite do: 14.07.2016)
AP 20160721 from 2016-04-22 to 2016-07-21
(pripomienky pošlite do: 07.07.2016)
AP 20160719 from 2016-04-20 to 2016-07-19
(pripomienky pošlite do: 05.07.2016)
AP 20160717 from 2016-04-18 to 2016-07-18
(pripomienky pošlite do: 04.07.2016)
AP 20160712 from 2016-04-13 to 2016-07-12
(pripomienky pošlite do: 28.06.2016)
AP 20160705 from 2016-04-06 to 2016-07-05
(pripomienky pošlite do: 21.06.2016)
AP 20160630 from 2016-04-01 to 2016-06-30 (pripomienky pošlite do: 16.06.2016)
AP 20160623 from 2016-03-25 to 2016-06-23
(pripomienky pošlite do: 09.06.2016)
AP 20160614 from 2016-03-16 to 2016-06-14 (pripomienky pošlite do: 31.05.2016)
AP 20160607 from 2016-03-09 to 2016-06-07 (pripomienky pošlite do: 24.05.2016)
AP 20160605 from 2016-03-07 to 2016-06-06 (pripomienky pošlite do: 23.05.2016)
-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 2. 2018