English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem CENELEC

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN), predbežných STN (STN P CLC/TS) a technických normalizačných informácií (TNI CLC/TR). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov CENELEC sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine. 

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Verejné prerokovanie CLC - október 2018 (PDF, 210,7 kB)
Verejné prerokovanie CLC - september 2018 (PDF, 224,5 kB)
Verejné prerokovanie CLC - august 2018 (PDF, 226,7 kB)
Verejné prerokovanie CLC - júl 2018 (PDF, 375,5 kB)
Verejné prerokovanie CLC - jún 2018 (PDF, 320,5 kB)
Verejné prerokovanie CLC - máj 2018 (PDF, 214,8 kB)
Verejné prerokovanie CLC - apríl 2018 (PDF, 220,6 kB)
Verejné prerokovanie CLC - marec 2018 (PDF, 280,2 kB)
Verejné prerokovanie CLC - február 2018 (PDF, 274,6 kB)
Verejné prerokovanie CLC - január 2018 (PDF, 216,2 kB)

Verejné prerokovanie CLC - december 2017 (PDF, 210,6 kB)
Verejné prerokovanie CLC - november 2017 (PDF, 226,1 kB)
Verejné prerokovanie CLC - október 2017 (PDF, 207,7 kB)
Verejné prerokovanie CLC - september 2017 (PDF, 348,5 kB)
Verejné prerokovanie CLC - august 2017 (PDF, 242,9 kB)
Verejné prerokovanie CLC - júl 2017 (PDF, 261,6 kB)
Verejné prerokovanie CLC - jún 2017 (PDF, 341,2 kB)
Verejné prerokovanie CLC - máj 2017 (PDF, 299,9 kB)
Verejné prerokovanie CLC - apríl 2017 (PDF, 333,3 kB)
Verejné prerokovanie CLC - marec 2017 (PDF, 289,7 kB)
Verejné prerokovanie CLC - február 2017 (PDF, 334,9 kB)
Verejné prerokovanie CLC - január 2017 (PDF, 387,4 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 11. 2018