English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné technické komisie

Technická komisia (TK) je odborný poradný orgán úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upraví štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie, ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

 

Štatút TK 2015 (PDF, 207,4 kB)

Dotazník pre členstvo v TK 2015 (DOCX, 27,9 kB)
(docx) (DOCX, 27,9 kB)   (odt) (ODT, 21,6 kB)

Vyhľadávanie TK


Prístup k pracovným dokumentom medzinárodných a európskych organizácií
(CEN, CENELEC a ISO, IEC)

Vstupný portál


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 5. 2018