English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nariadenie 2679/98 – voľný pohyb tovaru

Nariadenie Rady (ES) 2679/98 (PDF, 455,0 kB)o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi zaväzuje členský štát, aby podnikol potrebné a primerané opatrenia na zaistenie voľného pohybu tovaru na svojom území. Oznamovacia povinnosť realizovaná podľa tohto nariadenia predpísaným notifikačným postupom stanovuje povinnosť notifikovať a distribuovať informácie týkajúce sa akéhokoľvek obmedzenia alebo znemožnenia voľného pohybu tovaru, ktoré môže vzniknúť z rôznych dôvodov - činnosťou úradov alebo jednotlivcov. Oznamovanie sa vzťahuje na členské štáty a ich väčšie územné celky (v prípade SR ide o vyššie územné celky - VÚC).

Centrálna jednotka pre výmenu informácií podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98

ÚNMS SR zastáva funkciu kontaktného miesta a komunikuje vo veci predmetného nariadenia s Európskou komisiou a kontaktnými osobami ustanovenými v rámci vyšších územných celkov v Slovenskej republike.

Adresa :

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

telefón: +421 2 5249 3521
fax: +421 2 5249 3521
e-mail: infonot@normoff.gov.sk


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 8. 2016