English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kto je zodpovedný za vzájomné uznávanie

Za dodržiavanie základného princípu vzájomného uznávania je zodpovedný každý členský štát EÚ, čiže v tomto prípade Slovenská republika a jej kompetentné orgány.

Vzájomné uznávanie sa podľa čl. 1 nariadenia 764/2008/ES (PDF, 126,8 kB) vzťahuje na prijímanie alebo zámer prijatia rozhodnutia orgánov SR, ktoré by mohli brániť voľnému pohybu výrobku, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Zoznam kompetentných autorít:

  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – je gestorom nariadenia 764/2008/ES (PDF, 126,8 kB)o vzájomnom uznávaní a koordinuje celú túto problematiku
  • ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
  • vyššie územné celky SR
  • obvodné úrady v sídle kraja

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016