English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Čo všetko musí oznámenie obsahovať

Pri tvorbe oznámenia nie je potrebné dodržať žiadnu zvláštnu formu, stačí ak ho kompetentná autorita zašle neformálne (vo formáte .pdf, .doc) na e-mailovú adresu:
entr-mutual-recognition@ec.europa.eu
 
Obsah oznámenia je dôverný a z formálneho hľadiska by oznámenie malo obsahovať tieto informácie:
  • o aký výrobok ide
  • komu je rozhodnutie určené (názov podnikateľského subjektu)
  • na základe akého technického pravidla bolo rozhodnutie vydané a jeho technické či vedecké odôvodnenie (štúdia, odborné stanovisko atď.)
  • dátumom vymedzená lehota pre podnikateľský subjekt na uvedenie pripomienok
  • pokiaľ podnikateľský subjekt uplatnil pripomienky, tak aj spôsob, akým sa s nimi kompetentná autorita vyrovnala
V prípade, že sa kompetentná autorita rozhodne poslať takéto oznámenie Komisii priamo a nie prostredníctvom Národného kontaktného miesta pre výrobky, odporúča sa zaslať kópiu tohto oznámenia aj Národnému kontaktnému miestu (productinfo@normoff.gov.sk), aby bolo v dostatočnom predstihu o tejto skutočnosti informované skôr ako ho Komisia požiada o stanovisko alebo o informáciu k predmetnej veci vyplývajúcu z jeho úloh definovaných v článku 12 nariadenia 764/2008/ES (PDF, 126,8 kB).

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016