English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Čo je to vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie je princíp práva Európskej únie (EÚ), podľa ktorého musia členské štáty na svojom území povoliť predaj tovaru, ktorý sa už legálne predáva v inom členskom štáte. To znamená, že výrobky, ktoré boli legálne umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, už nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v krajine dovozu. To sa však nevzťahuje na prípady, keď členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov. V týchto prípadoch spočíva ťarcha dôkazu na strane regulačných autorít, ktoré musia dokázať, že príslušná úroveň daného chráneného záujmu je skutočne nevyhnutná.
 
Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky v neharmonizovanej oblasti, čiže požiadavky na tieto výrobky stanovuje národná legislatíva každého členského štátu. Jeho hlavnou výhodou je, že odbúrava potrebu harmonizácie všetkých národných technických pravidiel, ktoré sa zväčša týkajú váhy, veľkosti, zloženia, označovania a balenia výrobkov.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016