English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preverenie finančných informácií súvisiacich s činnosťami hradenými Európskou komisiou

16. december 2016

Predmetom zákazky je preverenie finančných informácií súvisiacich s implementáciou európskych normalizačných dokumentov do sústavy slovenských technických noriem prekladom do slovenského jazyka.

Detail výzvy
pdf VÝZVA: Preverenie finančných informácií súvisiacich s činnosťami hradenými EK (PDF, 188,0 kB) Stiahnuť (PDF, 188,0 kB)