English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – poistenie majetku

14. december 2016

Zákazka pozostáva z:

 • Poistenia nehnuteľností (stavieb)
  • Škody spôsobené živelnou udalosťou
  • Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
  • Škody spôsobené vandalizmom
 • Poistenia hnuteľných vecí (zariadení)
  • Škody spôsobené živelnou udalosťou
  • Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
  • Škody spôsobené odcudzením

Budovy, ktoré sú predmetom poistenia, sú využívané zväčša na administratívne účely.
Poistenie sa požaduje uzatvoriť na obdobie 1 roka.


Detail výzvy
pdf VYZVA - Poistenie majetku UNMS SR (PDF, 188,2 kB) Stiahnuť (PDF, 188,2 kB)