English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

5. február 2019
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a p...

CAF centrum organizuje školenie "Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy"

30. január 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v dňoch 19. - 20. marca 2019 v ÚNMS SR školenie „Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy“. Cieľovou skupinou...

VYHLÁSENIE NOVÝCH ROČNÍKOV SÚŤAŽÍ NÁRODNÁ CENA

24. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 6. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť  Sú...

Novinka - Sprístupnenie terminologickej databázy

4. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Vst...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

3. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »