English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Seminár IEC pre mladých profesionálov

22. február 2019
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 83. Generálne zasadnutie IEC.    &n...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2018

18. február 2019
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky...

CAF centrum organizuje školenie "Model CAF a jeho využitie v stredných školách"

15. február 2019
Zástupcov stredných škôl pozývame na školenie „Model CAF a jeho využitie v stredných školách“ Pre všetkých riaditeľov a zamestnancov stredných škôl, ktorí majú záujem uplatňovať moderné manažérske nástroje organizuje CAF centrum...

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

8. február 2019
Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ...

Príprava materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky

6. február 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 6. februára 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subj...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »