English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

CAF centrum organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“

16. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“. Školenie sa uskutoční v dvoch termínoch a to 4....

Národný týždeň metrológie

13. máj 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás pri príležitosti redefinície jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) dovoľuje pozvať na Národný týždeň metrológie, ktorý je tvorený jednotlivými po...

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: "Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj"

9. máj 2019
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priesto...

Prvé 4 mesiace implementácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

9. máj 2019
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „...

PRVÉ MESIACE ČINNOSTI CAF CENTRA

3. máj 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) spustil realizáciu národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (ďalej len „národný projekt“). Tento národný projekt je podpor...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »