English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Úlohy rozvoja skúšobníctva

16. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2017 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením...

Deň skúšobníctva 2017

12. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 25. apríla 2017 Deň skúšobníctva spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

9. máj 2017
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 81. Generálne zasadnutie IEC. ...

Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

5. máj 2017
Dňa 27. apríla 2017 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

Príprava návrhu vyhlášky

28. apríl 2017
Príprava návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z....

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »