English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

12. október 2017
Z pekných letných dní sme sa prehupli do jesene a pre nás opäť nastal čas, aby sme obrátili pozornosť na organizácie i jednotlivcov, ktorí sú úspešní a dosahujú vynikajúce výsledky, či už v oblasti kvality alebo...

29. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

11. október 2017
 „ Standards Make Cities Smarter“ Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Vás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pozýva na odborný seminár spojený s odovzdávaním Ceny...

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017 – Výzva na zasielanie nominácií

3. október 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 7....

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

29. september 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné...

Príprava vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva

29. september 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »