English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Príprava Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení a o fľaši ako odmernej nádobe a o požiadavkách na kontrolu výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu fľaše ako odmernej nádoby

18. december 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o...

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

24. november 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil dňa 20. novembra 2017 výsledky súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, ako i ďalších súťaží vyhlasovaných v...

29. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

15. november 2017
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 7. novembra 2017 odborný seminár zameraný na tému Smart City. Súčasťou odborného...

2. ročník súťaže Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy

15. november 2017
Dňa 7. novembra 2017, počas odborného seminára, ktorý organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, sa zároveň uskutočnilo aj...

13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou

10. november 2017
V dňoch 19. – 20. októbra 2017 sa konalo 13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou v rámci ktorého sa uskutočnilo...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »