English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii

11. apríl 2018
CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 3. - 4. 5. 2018 v Bruseli, v CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23. Kurz StandarDays je príležitosťou : zúčast...

eMetrológia a skúšobníctvo

5. apríl 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Deň skúšobníctva 2018

5. apríl 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na "Deň skúšobníctva 2018", ktorý sa bude konať 17. – 18. apríla 2018 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2018 j...

Zmeny legislatívy v oblasti poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, posudzovania zhody výrobku, sprístupňovania určeného výrobku na trhu a technickej normalizácie

27. marec 2018
Dňa 7. marca 2018 boli v Zbierke zákonov zverejnené nové zákony v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhod...

Úlohy rozvoja skúšobníctva na rok 2018

2. marec 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2018 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctv...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »