English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Prvé 4 mesiace implementácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

9. máj 2019
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „...

PRVÉ MESIACE ČINNOSTI CAF CENTRA

3. máj 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) spustil realizáciu národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (ďalej len „národný projekt“). Tento národný projekt je podpor...

CAF centrum organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy“

2. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje 29. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy“. Cieľovou skupinou školenia sú mana...

Prezentácie z Dňa skúšobníctva 2019

17. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych informácií z oblasti skúšob...

Pozvánka na školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“

17. apríl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci orga...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »