English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

OZNAM - Typovky.sk - nová adresa

4. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznam schválených typov, pôvodne umiestený na webovom sídle www.typovky.sk je odo dňa 01.06.2019 dostupný na novej adrese: https://typovky.u...

CAF centrum organizuje školenie "SWOT analýza ako nástroj zlepšovania"

30. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory pre organizácie verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 20. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci...

Pozvánka na školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“

29. máj 2019
Po úspešnom školení, ktoré sa v ÚNMS SR na tému Change managementu uskutočnilo koncom mája, sa CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality rozhodlo školenie na rovnakú tému zorganizovať op...

CAF centrum organizuje školenie "Manažérstvo sťažností"

27. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „Manažérstvo sťažností“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci organizácií verejne...

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Bukurešti

21. máj 2019
Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN. Od konca roka 2017 sa CAF korešpondenti začali pravidelne stretávať na pracovných zasadnutiach (CAF...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »