English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“

17. apríl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory pre organizácie verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 20. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci o...

Tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní

5. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje na svojom webovom sídle podľa § 3 ods. 2 zákona č. 64/2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a ...

ÚSPEŠNE SME SPUSTILI ČINNOSŤ CAF CENTRA

5. apríl 2019
Jednou z kľúčových úloh Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo zriadiť CAF centrum ako stredisko vzdelávacích, porad...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk...

Pozvánka na školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

20. marec 2019
Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Viete na čo slúži? Ako ho zaviesť? Bližšie informácie sa dozviete na školení. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje dňa 25. a...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »