English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA ISO 9001:2015 POKRAČUJE

25. jún 2019
V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "úrad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebných interných dokumentov. V súčasnosti prebieha...

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologi...

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:20...

49. Fórum metrológov

7. jún 2019
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu ...

Aktivity CAF centra v mesiaci máj 2019

6. jún 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko V mesiaci máj sa v CAF centre zorganizovali viaceré školenia zamerané ako na tradičné témy systémov manažérstva kvality, tak i na nové témy, ktoré vyplynuli z dopytu zamestnancov verejnej...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »