English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Zmeny legislatívy v oblasti poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, posudzovania zhody výrobku, sprístupňovania určeného výrobku na trhu a technickej normalizácie

27. marec 2018
Dňa 7. marca 2018 boli v Zbierke zákonov zverejnené nové zákony v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhod...

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

5. február 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: 19. ročník Národnej ceny SR za kvalitu   5. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú...

eMetrológia a skúšobníctvo

26. január 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša štvrté číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Prajeme príjemné čítanie Red...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny J.A. Segnera za rok 2017

23. január 2018
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

19. január 2018
Seminár IEC pre mladých profesionálovMedzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 82. Generálne zasadnutie IEC. Seminár sa uskutoční v d...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »