English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

19. december 2017
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.

19. december 2017
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády...

Príprava Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách

18. december 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o...

Príprava Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení a o fľaši ako odmernej nádobe a o požiadavkách na kontrolu výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu fľaše ako odmernej nádoby

18. december 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o...

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

24. november 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil dňa 20. novembra 2017 výsledky súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, ako i ďalších súťaží vyhlasovaných v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »