English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zrušenie metodického usmernenia pre oblasť metrológie

24. marec 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší Metodické usmernenie pre registrované osoby (PDF, 293,4 kB), č. 2016/900/001860/00630 zo dňa 1. marca 2016 (ďalej len „Metodické usmernenie“).

Dňom 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/2017“). Problematika, ktorá bola predmetom úpravy Metodického usmernenia, bola premietnutá do ustanovení zákona č. 42/2017 (v ustanovení § 17) a Metodické usmernenie sa tým pádom stalo neaktuálnym a z tohto dôvodu bolo zrušené.