English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

1. marec 2017Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:
• 18. ročník Národnej ceny SR za kvalitu
• 4. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Národné ceny predstavujú najprestížnejšie ocenenia v danej oblasti na národnej úrovni a svojimi kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.

V prípade ak máte záujem o ďalšie informácie o súťažiach, využite možnosť a zúčastnite sa INFOMEETINGU (PDF, 7,8 MB), ktorý sme pre Vás pripravili. Na infomeetingu získate informácie o priebehu, podmienkach a harmonograme súťaží, metodikách súťaží (model výnimočnosti EFQM, model CAF, model ZET). Zároveň obdržíte cenné rady ako úspešne absolvovať súťaž. Objednať sa na INFOMEETING môžete na kontaktoch týchto kontaktoch: tel.: 02/57 485 121, 315, e-mail: kvalita@normoff.gov.sk.
  

   Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.
  Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť nájdete tu.