English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja skúšobníctva na rok 2019

7. marec 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2019 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.

Termín prihlásenia sa na jednotlivé úlohy je 31. marec 2019.

Viac informácií o úlohách Programu RSTNaM za odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2019 (PDF, 139,0 kB)