English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja skúšobníctva

16. máj 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2017 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.

Termín prihlásenia sa na jednotlivé úlohy je 26. máj 2017.

Viac informácií o úlohách Programu RSTNaM za odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2017 nájdete tu (PDF, 97,7 kB).