English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Svetový deň metrológie

17. máj 2017

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality života a ochrana globálneho životného prostredia.

Téma pre svetový deň metrológie 2017 je Meranie v oblasti dopravy (PDF, 3,3 MB). Táto téma bola zvolená, nakoľko práve doprava plní kľúčovú úlohu v modernom svete. Nejde len o premiestňovanie nás samotných, ale taktiež o dopravu jedla, oblečenia a iných tovarov, ktoré používame a spoliehame sa na ne, ale v neposlednom rade ide aj o dopravu surovín, z ktorých sa vyrábajú. Zabezpečenie dopravy bezpečne, efektívne a s minimálnym environmentálnym dopadom vyžaduje obdivuhodný rozsah realizovaných meraní.

Národné metrologické inštitúcie na celom svete kontinuálne zvyšujú úroveň merania ako vedy rozvíjaním a overovaním nových meracích techník na akejkoľvek úrovni, ktorá je k tomu potrebná. Dosiahnuté pokroky následne plnia rozhodujúcu úlohu pri tvorbe nových riešení v oblasti dopravy, pričom sa jedná sa o také inovácie, ako sú vodíkové palivové články, elektrické vozidlá alebo nová generácia efektívnych prúdových lietadiel. S cieľom zabezpečenia spoľahlivosti výsledkov meraní na svetovej úrovni sa jednotlivé národné metrologické inštitúcie zúčastňujú na porovnávacích meraniach koordinovaných Medzinárodným úradom pre váhy a miery (BIPM). BIPM tiež zabezpečuje stretnutia pre štáty, ktoré združuje a na týchto stretnutiach ich oslovuje s novými výzvami v oblasti metrológie. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vytvára medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je zosúladenie a harmonizácia požiadaviek v rôznych oblastiach vo svete vrátane dopravy.

Svetový deň metrológie je dňom uznania a ocenenia príspevkov ľudí pracujúcich v medzivládnych a národných organizáciách v prospech všetkých ľudí počas celého roka.

Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster a zoznam akcií dostupných na stránke: www.worldmetrologyday.org