English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Súťaž Top manažéri kvality roka 2017

9. jún 2017


Manažérstvo kvality je dnes už prirodzenou súčasťou každého úspešného podniku a organizácie verejnej správy. Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca a jej budovanie je predovšetkým o práci s ľuďmi. Osobou, ktorá však zodpovedná za funkčný systém manažérstva kvality je práve manažér kvality.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktorý je vyhlasovateľom Národnej ceny SR za kvalitu, neoceňuje v oblasti kvality len organizácie, ale aj osobnosti a to v rámci súťaže TOP MANAŽÉRI KVALITY. V roku 2017 je vyhlásený jubilejný 15. ročník tejto súťaže.

Bližšie informácie o súťaži nájdete TU.