English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii

11. apríl 2018CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 3. - 4. 5. 2018 v Bruseli, v CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23.

Kurz StandarDays je príležitosťou :
  • zúčastniť sa na dvojdňovom tréningu vedenom európskymi odborníkmi,
  • pochopiť úlohu a výhody európskych noriem,
  • oboznámiť sa s procesom tvorby európskych noriem,
  • dozvedieť sa aké výhody môže mať používanie noriem pri podnikaní,
  • spoznať súčasné a budúce trendy v technickej normalizácii,
  • objaviť medzinárodný kontext európskych noriem,
  • zistiť, aký je vzťah medzi legislatívou a technickou normalizáciou,
  • stretnúť odborníkov v technickej normalizácii z CEN a CENELEC,
  • dostať odpovede na vaše otázky o európskych normách,
  • vytvoriť kontakty s ostatnými účastníkmi, ktorí sa zaujímajú o technickú normalizáciu.
Každý účastník StandarDays získa certifikát, potvrdzujúci absolvovanie školenia o európskej normalizácii.

Program StandarDays a registrácia je možná cez stránku CEN-CENELEC tu.