English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava Zákona o metrológii

19. január 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie pristúpil k príprave nového Zákona o metrológii, ktorý bude vychádzať z pôvodného zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý však už nevyhovuje z hľadiska svojho členenia a vnútornej štruktúry požiadavkám zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava Zákona o metrológii bude prebiehať formou stretnutí pracovnej skupiny alebo osobných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ktoré prejavia záujem pri príprave novej právnej úpravy s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s odbornými a profesijnými organizáciami ako aj s orgánmi verejnej správy.