English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

3. júl 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole.

Nový všeobecne záväzný právny predpis bude vydaný na vykonanie zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s dotknutými a zainteresovanými stranami.