English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prezentácie z odborného seminára, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa skúšobníctva 2018

2. máj 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 17. a 18. apríla 2018 Deň skúšobníctva 2018 spojený s odborným seminárom zameraným na dohľad nad trhom určených výrobkov. Seminár sa konal v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Viac informácií nájdete tu.