English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pracovné stretnutie zástupcov ÚNMS SR s prezidentom CENELEC a zástupcom nemeckého národného komitétu DKE

14. august 2017

V dňoch 8. – 9. augusta  2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ÚNMS SR s prezidentom CENELEC Dr. Bernhardom Thiesom a zástupcom nemeckého národného komitétu DKE Kevinom Behnischom.

Predmetom rokovania boli záležitosti technickej normalizácie na národnej a medzinárodnej úrovni. Zúčastnené strany diskutovali o dôležitých témach ako digitálna transformácia európskeho normalizačného systému, tvorba a poskytovanie technických noriem v budúcnosti, zapájanie odborníkov do technickej normalizácie.

Dňa 9. augusta 2017 zahraničnú delegáciu prijal v priestoroch NR SR predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr. Róbert Madej, PhD., kde prebehla diskusia o národnej legislatíve. V rámci programu delegácia navštívila aj laboratóriá ionizujúceho žiarenia a laboratórium elektriny v priestoroch Slovenského metrologického ústavu na Karloveskej ulici.