English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na 47. Fórum metrológov: "Metrológia v predaji tovarov na vnútornom trhu EÚ"

16. máj 2017

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 47. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 24. – 25. mája 2017.

Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR – predaja tovarov a služieb a z tohto dôvodu je za ústrednú tému zvolená problematika Metrológie v predaji tovarov na vnútornom trhu EÚ.

V rámci konania tohto podujatia predseda ÚNMS SR Ing. Pavol Pavlis, odovzdá ceny J. A. Segnera za metrológiu za rok 2016.

Bližšie informácie o podujatí nájdete tu.