English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam

19. december 2017

Vážení používatelia noriem a našich služieb,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 21. 12. 2017 do 5. 1. 2018 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2018.