English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole

19. máj 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že od 15. mája 2017 nadobudla účinnosť vyhláška č. 100/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov a je možné ju nájsť tu.