English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nová vyhláška o zákonných meracích jednotkách

20. jún 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 19. júna 2018 bola v zbierke zákonov zverejnená nová vyhláška č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách, ktorá nahrádza doterajšiu vyhlášku úradu č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky úradu č. 537/2009 Z. z.

Nová vyhláška o zákonných meracích jednotkách nadobúda účinnosť od 1. júla 2018 a je možné ju nájsť na portáli Slov-Lex tu.