English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Konferencia pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

5. november 2018

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu spolu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizovali dňa 23. októbra 2018 konferenciu zameranú na tému Industry 4.0.

Súčasťou konferencie bolo tiež slávnostné odovzdávanie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu.

Cena Vladimíra Lista bola udelená:

  • Ing. Márii Semanovej za dlhoročná činnosť v oblasti technickej normalizácie,
  • prof. Ing. Jozefovi Oláhovi, PhD. za dlhoročnú činnosť v oblasti technickej normalizácie,
  • Mgr. Hane Dohálovej, dipl.z.t. za aktívnu spoluprácu s európskymi a medzinárodnými normalizačnými organizáciami,
  • p. Jaroslavovi Volčkovi za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

Ocenenie odovzdali Ing. Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR, Ing. Viera Huková, riaditeľka odboru technickej normalizácie a Ing. Božena Tušová, predsedníčka SSTN.

Prezentácie: